Episode I

Count

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is as follows:


    ▓█████ ███▄  █ ▄▄▄█████▓▓█████ ██▀███  ██▓███  ██▀███  ██▓ ██████ ▓█████
    ▓█  ▀ ██ ▀█  █ ▓ ██▒ ▓▒▓█  ▀ ▓██ ▒ ██▒▓██░ ██▒▓██ ▒ ██▒▓██▒▒██  ▒ ▓█  ▀
    ▒███  ▓██ ▀█ ██▒▒ ▓██░ ▒░▒███  ▓██ ░▄█ ▒▓██░ ██▓▒▓██ ░▄█ ▒▒██▒░ ▓██▄  ▒███
    ▒▓█ ▄ ▓██▒ ▐▌██▒░ ▓██▓ ░ ▒▓█ ▄ ▒██▀▀█▄ ▒██▄█▓▒ ▒▒██▀▀█▄ ░██░ ▒  ██▒▒▓█ ▄
    ░▒████▒▒██░  ▓██░ ▒██▒ ░ ░▒████▒░██▓ ▒██▒▒██▒ ░ ░░██▓ ▒██▒░██░▒██████▒▒░▒████▒
    ░░ ▒░ ░░ ▒░  ▒ ▒  ▒ ░░  ░░ ▒░ ░░ ▒▓ ░▒▓░▒▓▒░ ░ ░░ ▒▓ ░▒▓░░▓ ▒ ▒▓▒ ▒ ░░░ ▒░ ░
     ░ ░ ░░ ░░  ░ ▒░  ░   ░ ░ ░ ░▒ ░ ▒░░▒ ░    ░▒ ░ ▒░ ▒ ░░ ░▒ ░ ░ ░ ░ ░
      ░   ░  ░ ░  ░     ░   ░░  ░ ░░     ░░  ░ ▒ ░░ ░ ░   ░
      ░ ░     ░       ░ ░  ░         ░   ░    ░   ░ ░

sd 
              
 • apache21.conf is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
document2

By default, Debian does not allow access through the web browser to any file apart of those located in /var/www, public_html directories (when enabled) and /usr/share (for web applications). If your site is using a web document root located elsewhere (such as in /srv) you may need to whitelist your document root directory in /etc/apache2/apache2.conf.

Reporting Problems

Please use the reportbug tool to report bugs in the Apache2 package with Debian. However, c Zjawisko ruchu ciał było analizowane już przez starożytnych greckich filozofów. Arystoteles uznał, że wszystkie przedmioty dążą do osiągnięcia stanu spoczynku względem jednego absolutnego układu odniesienia, co było zgodne z codziennym doświadczeniem, gdy wszelki ruch jest hamowany siłami oporu i tarcia. Poglądy starożytnych podważył Galileusz, który badając ruch różnych przedmiotów doszedł do wniosku, że prędkość i pozycja ciała są względne. Z każdym przedmiotem poruszającym się ruchem jednostajnym można powiązać inercjalny układ odniesienia. Obserwator nieruchomy względem takiego układu odnosi wrażenie, że on jest w spoczynku, podczas kiedy całe otoczenie porusza się ruchem jednostajnym, a jednocześnie osoba nieruchoma względem innego układu (np. stojąca na ziemi) dojdzie do zupełnie przeciwnych wniosków. Matematycznym zapisem względności położenia i prędkości jest transformacja Galileusza, która stała się fundamentem fizyki Newtona. Jednak pod koniec XIX wieku nowe badania ujawniły niedoskonałość mechaniki klasycznej. Transformacja Galileusza zawodziła w przypadku równań Maxwella opisujących fale elektromagnetyczne. Co więcej, zgodnie z obliczeniami opartymi na mechanice Newtona, prędkość światła powinna zależeć od ruchu obserwatora względem hipotetycznego eteru, w którym miały rozchodzić się fale elektromagnetyczne. Aby wykryć „wiatr eteru”, wykonano doświadczenie Michelsona-Morleya, które dało wynik negatywny. Okazało się, że, wbrew przewidywaniom fizyki klasycznej, światło biegnie z taką samą prędkością niezależnie od układu odniesienia. Aby zracjonalizować ten rezultat pomiaru, Lorentz zaproponował, że elementy przyrządów pomiarowych na skutek ruchu kurczą się w kierunku przemieszczania się Ziemi, co prowadzi do uzyskania zawsze tej samej wartości prędkości światła. Matematycznym opisem tej hipotezy stała się transformacja Lorentza. Początkowo wielu fizyków uważało, że takie niewielkie rozbieżności wyników pomiarów z przewidywaniami mechaniki dadzą się wyeliminować dzięki np. lepszym pomiarom. Niewiele osób sądziło, że nowo odkryte braki teorii klasycznej mogą prowadzić do sformułowania nowych, bardziej fundamentalnych praw natury. Dla Einsteina nieścisłości w fizyce klasycznej stały się powodem do stworzenia nowej teorii. heck existing bug reports before reporting a new bug.

Please report bugs specific to modules (such as PHP and others) to respective packages, not to the web server itself.

Count